Deklaration, leveret el.

De beregnede emissioner er baseret på dit timeforbrug og lokation for de viste målere, kombineret med Energinets områdeafhængige timedeklaration. De beregnede nøgletal per kWh er dine gennemsnitsværdier for perioden. Jo større del af dit forbrug, der ligger i perioder med høj andel af VE, jo lavere vil emissionerne være per kWh. Bemærk:

  • El-deklarationerne fra din elhandler er baseret på handel med certifikater, men de påvirker ikke hvad der leveres fra elnettet. Læs mere om de forskellige deklarationer på Energinets hjemmeside her: Deklarationer.
  • Producerer du selv strøm, skal du selv indregne den del af forbrug og produktion, der ikke passerer elmåleren (egetforbrug).
  • VE inkluderer vind, sol, vand, bioenergi og 55% affald. Se Energistyrelsens energistatistik 2019 her.
  • Timedeklaration finder du på Energidataservice i følgende to datasæt:
  • Venligst skriv til energidata@energinet.dk, hvis du oplever fejl eller har feedback til løsningen.

Beregn din emission ved at indtaste din token fra eloverblik.dk (anskaffelse af token: Adgang til egne data via API-kald):